Behandlingar - Infuzion

En multifuzion behandling är en kombibehandling där man först utför en microneedling-behandling och sedan infuzion.
5 fantastiska behandlingar i 1 behandling.
Infuzion är en revolution som gör det möjligt att föra in 5ml hyaluronsyra i huden på 20 minuter utan nål.
Infuzion är en revolution som gör det möjligt att föra in 5ml hyaluronsyra i huden på 20 minuter utan nål.