MultiFuzion (Microneedling+Infuzion 1 område) En multifuzion behandling är en kombibehandling där man först utför en microneedling-behandling och sedan infuzion.

Om behandlingen

Stäng Läs mer