Har sommaren varit god?

Då var man tillbaka till vardagsrutiner och vardagsgarderoben.

Känns det som om kläderna har krympt? Pekar vågen uppåt?

LPG-behandlingar kan hjälpa dig minska i omfång och minska celluliter. Helt utan kirurgiska ingrepp.

LPG är en djupgående bindvävsmassage som ökar cirkulationen i blod- och lymfsystem vilket gör att

slaggprodukter rensas ut.

En kur med flera behandlingar i tät följd är att rekommendera för bästa resultat.

   Före                                      Efter